K nákupu nad 599 Kč vám přibalíme jednorázovou plátýnkovou masku ❤️

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba:

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) na nové zboží a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Převzetí zboží od dopravce - kontrola zásilky:

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Adresát zásilku nesmí převzít. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel, jelikož je nelze prokázat. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a je nutno podat o tomto stavu zprávu dopravci do tří dvou pracovních dnů po převzetí a zároveň v této lhůtě informovat e-mailem prodávajícího.

Předmět záruky:

Vztahuje se na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.

Ohlášení závady a zásady při reklamaci:

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně všechny vady, které zjistil. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nároky, které může kupující uplatňovat jsou následující:

  • dodání chybějícího zboží
  • dodáním náhradního zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit minimálně:

  • doklad o zaplacení a dodání zboží
  • vlastní reklamované zboží
Tyto náležitosti včetně průvodního dopisu/reklamace, posílejte prosím na adresu:
MISSHA Czech & Slovakia s.r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Pro komunikaci mailem použijte odpověď na potvrzení vaší objednávky, nebo použijte adresu: missha@missha.cz a uveďte číslo vaší objednávky.

Zasílání reklamovaného zboží:

Upozorňujeme, že v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, nejsme odpovědní za jeho přepravu a případné škody při ní způsobené, doporučujeme zásilku pojistit a poslat doporučeně (nikoliv dobírkou).